Árgarancia

1. Árgaranciánk a www.biztositasokma.hu weboldalon és a Biztosítás.ma Független Biztosítási Alkusz Kft. online partnerei által üzemeltetett weboldalakon kezdeményezett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások díjára érvényes és igénybevételét a szerződést megkötő ügyfél a biztosítás kezdetét követő 90 napon belül kezdeményezheti.

2. A weboldalunkon megkötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetében a Biztosítás.ma Kft. garantálja a fizetendő biztosítási díjak helyes, a biztosítók által publikusan meghirdetett tarifának megfelelő kiszámítását. Társaságunk vállalja, hogy megtéríti a portálunkon kezdeményezett biztosítás díjához képest mutatkozó, legfeljebb egy évre vetített díjkülönbözetet a szerződő részére, ha a biztosító által kötvényesítés során azonos díjképzési adatok mellett számított biztosítási díj a portálunkon kezdeményezett szerződés díjánál magasabb. A díjkülönbözet megtérítését a szerződőnek kell kezdeményeznie és bizonyítania, hogy a díjkülönbözet kizárólag a tarifáló díjszámítási hibájából következett be.

3. Az árgarancia csak abban az esetben érvényes, amennyiben a szerződést weboldalunkon kezdeményező személy a díjszámításhoz szükséges adatokat teljes körűen, a valóságnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően adta meg és a megadott kedvezmények hatályba lépéséhez szükséges valamennyi igazolást határidőig érvényesen benyújtja.

4. Nem terjed ki az árgarancia arra az esetre, amikor a biztosítás díja a weboldalunkon végzett díjkalkulációt követően okozott káresemények miatt változik, vagy amikor a kötelező biztosítás a biztosítók által meghirdetett díjtarifa szerinti díjjal portálunkon valamely, a társaságunkon kívül álló ok miatt nem köthető meg (pl. valamely értékesítési partnerhez kötött díjkedvezmény, vagy a portál külső ok miatti üzemzavarának következményei).

Biztosítás.ma Független Biztosítási Alkusz Kft.